9673 Buhara Søt Paprika Malt 500g * 6 (Stor Boks) - 42

9673 Buhara Søt Paprika Malt 6x500g (Stor Boks)

SKU: 9673